جناب آقای سعید رزمجو

مسئول اورژانس 115 شهرستان مهدیشهر

 

پایگاهها:

مهدیشهر- شهمیرزاد - فولادمحله

شرح وظیفه اپراتور:

شرح وظایف اپراتور شاغل در فوریتهای پزشکی با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری و استاندارد های مراقبتی شامل موارد ذیل است:

اخذ شرح حال بیماران و مصدومین

ارائه مشاوره به بیماران وتماس  گیرندگان با اورژانس و ارجاع به پزشک در موارد ضروری

اخذ نشانی بیماران و مصدومین و محل حادثه

پاسخگویی به تلفن های 115 و بیسیم در اتاق اپراتوری

تصمیم گیری در مورد ضرورت اعزام آمبولانس با اکتفا به توصیه های پزشکی (در مراکز فاقد پزشک در اپراتوری)

اعلام فوری شروع عملیات و اعزام کد مربوطه به محل حادثه

ثبت ساعات دریافت پیام و وضعیت ماموریت در فرم های مربوطه

ثبت زمان حرکت و استقرار کد ها ، دریافتی از طریق بیسیم (96 شدن ، 08-10 شدن )

ثبت اطلاعات مربوط به ورود و خروج کدها غیر از ماموریت (تعمیرگاه و ... )

ثبت موارد cpr موفق به تفکیک شیفت ، کدها و تکنسین بصورت روزانه و ماهانه

آنالیز ماموریت های اعزامی بر حسب نتیجه ( انجام شده ، کاذب ، ناتمام )

ثبت موارد 7-10 شدن (خراب شدن ) آمبولانس بهمراه علت و نتیجه به تفکیک تکنسین و شیفت

رعایت نوبت در اعزام کدها مناطق به محل حادثه با تقدم اصل نزدیک ترین کد و کوتاه ترین زمان

ایجاد اطمینان خاطر در بیماران و مصدومین

داشتن حسن خلق و همکاری لازم توام با عزت و احترام به بیمار و خانواده اش ( رعایت طرح تکریم )

همکاری و انجام هماهنگی لازم با اتاق فرمان های استان ها تا شهرستان های همجوار در ماموریت های مشترک و بحران ها

همکاری و انجام هماهنگی لازم با سایر مراکز امدادی مانند هلال احمر ، آتش نشانی و نیروی انتظامی در مواقع لازم بنا به صلاحدید

شرح وظایف کارشناس ، کاردان و تکنسین فوریت های پزشکی:

معاینه و ارزیابی کلی بیماران و مصدومین و اجرای دستورات پزشک مربوطه

برقراری ارتباط با مرکز اصلی اورژانس و پزشک مشاور

ارائه گزارش پزشکی مناسب و مفید به پزشک مشاور یا مرکز پیام و کسب تکلیف

انجام کمک های اولیه پزشکی در مورد بیماران و مجروحان و گزارش وضع اولیه به پزشک مربوطه

کنترل علائم حیاتی بیمار از قبیل فشار خون ، نبض ، تنفس و غیره و گزارش به پزشک مربوطه

تعیین سطح هوشیاری

کمک در کنترل محل حادثه و ایجاد محیط مناسب برای اقدامات درمانی توسط پزشک و مسئول فوریتهای پزشکی

پوشاندن و بانداژ زخمها ، آتل بندی اندام های آسیب دیده

انجام مانیتورینگ قلبی و اقدامات ضروری اولیه درمان ، شامل جریان خون ، مجاری تنفسی و راه هوایی (abc) احیا قلبی ریوی (cpr) در خصوص بیماران

انجام اینتوباسیون با کسب مجوز و با نظارت پزشک مربوطه

تزریق یا تجویز داروهای موجود در ترالی و لیست دارویی اورژانس پس از کسب مجوز با نظارت پزشک مربوطه

رانندگی وسیله نقلیه جهت رسیدن سریع به محل ماموریت و همچنین حمل بیمار

حضور مداوم و موثر بر بالین بیماران در کابین عقب آمبولانس (در حین انتقال بیمار )

پاسخگویی سریع به تلفن ها و برخورد محترمانه با تماس گیرنده

اخذ شرح حال سریع و صحیح ( سن ، سابقه بیماری ، مشکل فعلی ، اخذ آدرس کامل و .. )

اعزام صحیح آمبولانس ، اطلاع به نیروهای امدادی 110-125 و ... در صورت نیاز

راهنمایی آمبولانس جهت رسیدن به آدرس محل و بیمارستان مورد نظر

ثبت ساعات اعلام شده از طرف تکنسین ها و تکمیل فرم اعزام بیمار

ارجاع موارد بغرنج به پزشک دیسپچ و اطلاع موارد بحران به اتاق eoc

کنترل و نظارت بر داروها و تجهیزات مصرفی پایگاه مربوطه و ثبت موارد جایگزین

نظارت بر وضعیت فنی آمبولانس ها و اعلام موارد تصادف

بکارگیری صحیح تجهیزات موجود در آمبولانس به منظور پایش ، جابجایی ، انتقال ، تثبیت وضعیت بیمار

آموزش و آشنا کردن نیرو های جدید با تجهیزات ، شرح وظایف و مسئولیت های اورژانس

تحلیل دقیق اطلاعات مورد مرتبط ( بازگشت کدهای منطقه از ماموریت و کنترل برگ ماموریت های منطقه و ...)

اهداف :

آموزش های ضمن خدمت جهت ارتقا معلومات پرسنل

افزایش پایگاه ها جهت دسترسی آسان و سریع

افزایش نیرو با توجه به تعداد پایگاه ها