برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت در کارگاههای تولید و عرضه و مراکز صرفا فروش فرآورده های لبنی در شهرستان مهدیشهر

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر

برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت در کارگاههای تولید و عرضه و مراکز صرفا فروش فرآورده های لبنی در شهرستان مهدیشهر

 کارگاه آموزشی بهداشت در کارگاههای تولید

.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر:

درروز سه شنبه 5 آبان ماه کارگاه آموزشی بهداشت در کارگاههای تولید و عرضه و مراکز صرفا فروش فرآورده های لبنی با حضور کلیه متصدیان واحدهای صنفی مذکور شهرستان مهدیشهردر سالن آموزش شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهربرگزار گردید.در این جلسه آموزشی مهندس فیروزجنگ کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر به بیان موازین و مقررات بهداشتی که بایستی در کارگاههای تولید ،عرضه و فروش فرآورده های لبنی رعایت گردد اشاره نمود .شایان ذکر است دراین جلسه از شیوه ی بارش فکر استفاده گردید و در پایان به سئوالات حاضرین پاسخ داده شد.

لینک کوتاه خبر :
کلمات کلیدی