برپایی محل نمونه گیری کرونا در محل شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر

برپایی محل نمونه گیری کرونا در محل شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر

برپایی محل نمونه گیری کرونا در محل شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر

 رپایی محل نمونه گیری کرونا در محل شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر" امروز شنبه 6 اردیبهشت ماه با تلاشهای انجام شده از قبل محل نمونه گیری کرونا در محوطه شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر آغاز به کار نمود. نمونه گیری هر روز با زمان بندی بین هر بیمار میسر میباشد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر" امروز شنبه 6 اردیبهشت ماه با تلاشهای انجام شده از قبل محل نمونه گیری کرونا در محوطه شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر آغاز به کار نمود. ساعت نمونه گیری هر روز  با زمان بندی بین هر بیمار میسر میباشد.

لینک کوتاه خبر :
کلمات کلیدی
محمدعلی رزاقی
تهیه کننده:

محمدعلی رزاقی

تصاویر

برپایی محل نمونه گیری کرونا در محل شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر رپایی محل نمونه گیری کرونا در محل شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید *