بازدید دکتر منتظری مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر از بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

بازدید دکتر منتظری مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر از بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

بازدید دکتر منتظری مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر از بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

 بازدید دکتر منتظری از بیمارستان 15 خرداد شهرستان مهدیشهر

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر: درروز 18 فروردین سال 1399 ددکتر منتظری مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر از بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر بازدید نمودند. دراین بازدید ایشان از روند خدمات رسانی به بیماران اطلاع کسب نموده و از مدافعان سلامت بابت خدمات رسانی خوب در بحران پیش رو تشکر و قدردانی کردندو خدمت رسانی مطلوب به مردم را سلامت جامعه دانستند.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر:

درروز 18 فروردین سال 1399 ددکتر منتظری مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر از بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر بازدید نمودند. دراین بازدید ایشان از روند خدمات رسانی به بیماران اطلاع کسب نموده و از مدافعان سلامت بابت خدمات رسانی خوب در بحران پیش رو تشکر و قدردانی کردندو  خدمت رسانی مطلوب به مردم را سلامت جامعه دانستند.

لینک کوتاه خبر :
کلمات کلیدی
محمدعلی رزاقی
تهیه کننده:

محمدعلی رزاقی

تصاویر

بازدید دکتر منتظری از بیمارستان 15 خرداد شهرستان مهدیشهر بازدید دکتر منتظری از بیمارستان 15 خرداد شهرستان مهدیشهر بازدید دکتر منتظری از بیمارستان 15 خرداد شهرستان مهدیشهر بازدید دکتر منتظری از بیمارستان 15 خرداد شهرستان مهدیشهر بازدید دکتر منتظری از بیمارستان 15 خرداد شهرستان مهدیشهر بازدید دکتر منتظری از بیمارستان 15 خرداد شهرستان مهدیشهر بازدید دکتر منتظری از بیمارستان 15 خرداد شهرستان مهدیشهر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید *